Vår politik

  • Vi vill ha bättre samarbete mellan skola, polis och socialtjänst genom fler sociala insatsgrupper för unga i riskzonen.
  • Snabba på samhällets reaktion vid brott genom en 48-timmarsgaranti på insatser från socialtjänsten.
  • Satsa på fler fältarbetare och stödcentrum för unga brottsoffer.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Första brottet ska bli det sista

Alldeles för många ungdomar begår brott, och riskerar att fastna i det. Därför måste det första brottet också bli det sista. Då krävs det tidigare, tydligare och mer samordnade reaktioner från hela samhället. Ungdomar som hamnar i brottslighet har ofta andra problem, till exempel trasiga hemförhållanden. Det är viktigt att skola, polis och socialtjänst samarbetar så att stödinsatserna blir rätt.

Tydliga och tidiga insatser mot brott

Det verkliga sveket är att inte ingripa när unga begår brott eller använder droger. Vi vill att de ska mötas av tydliga och tidiga reaktioner, och snabbt få hjälp att bryta med en destruktiv livsstil. Samhällets ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt ska vi vara tydliga med att brott aldrig kan accepteras.