Vår politik

  • Bygg ut lärlingsutbildningarna så att fler unga får möjlighet att lära sig ett yrke på en arbetsplats.
  • Ändra arbetsrätten så att fler unga får jobb. Dagens turordningsregler är dåliga för unga.
  • Vi vill att turordningsreglerna ska utgå från den enskildes kompetens.
  • Skapa yrkesintroduktionsanställningar med handledning och lägre lön första tiden.
  • Höga ingångslöner ska inte hindra ungas väg in på arbetsmarknaden.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Svårt att komma in på arbetsmarknaden

Många unga har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Sverige har höga ingångslöner för unga och en arbetsrätt som gynnar den som redan har ett jobb. Resultatet blir att unga med svag kompetens har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Utöka lärlingssystemet

Många länder med lägre ungdomsarbetslöshet har avlönade lärlingar. Unga kommer in på låg lön och får lära sig ett yrke på en arbetsplats. Det ger en stark anknytning till arbetsmarknaden och attraktiv kompetens. Idag finns lärlingsutbildningar på gymnasiet, vi vill gå vidare och bygga ut dessa.

Yrkesintroduktionsavtal

Vi vill bygga ut yrkesintroduktionsjobben, tillsammans med arbetsmarknadens parter. Detta går ut på att unga utan erfarenhet får en anställning med lägre lön första tiden, samtidigt som det också ingår handledning och utbildning. Det ger en ny väg in på arbetsmarknaden för unga.

Modernisera LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) bidrar till att stänga ute unga från arbetsmarknaden. Turordningsreglerna vid uppsägningar gör att unga ofta är de som förlorar jobbet först. Vi vill att turordning vid uppsägningar ska baseras på kompetens i stället för anställningstid. Det ger fler vägar in för unga. En sådan reform ska kombineras med höjt tak i a-kassan den första tiden.