Vår politik

  • Täpp till luckorna i den svenska terroristlagstiftningen.
  • Utveckla det internationella samarbetet för att bekämpa terrorismen.
  • Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa internationell brottslighet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Hot mot demokratin

Terrorism är ett allvarligt hot mot vår frihet, säkerhet och mot våra liv. Kampen mot terrorismen, och de extrema krafter som står bakom, är inte en kamp mellan religioner eller mellan kulturer. Det är en kamp mellan demokrater och extremister.

Svenskar i extrema terrorgrupper

Det är mycket allvarligt att svenskar reser utomlands för att ansluta sig till extrema terrorgrupper. Lagarna har ändrats så att det nu är brottsligt att delta i terrorismträning eller att resa utomlands för att ansluta sig till terrorgrupper. Men det finns fortfarande luckor som behöver täppas till. Liberalerna vill skärpa lagstiftningen mot den som deltar i stödfunktioner till terrorgrupper utan att aktivt utföra terrordåd. Vi vill också undersöka möjligheten att tillfälligt beslagta pass för den som misstänks vara på väg att resa utomlands till en terrorgrupp.

Bekämpa fattigdom och stöd demokratin

Fattigdom och förtryck utnyttjas i rekryteringen till terroristnätverk. Vi vill att utrikespolitiken ska fokusera på att bekämpa fattigdom och främja demokratisk utveckling. Kampen mot terrorism måste alltid ske med internationella rättsprinciper och respekt för mänskliga rättigheter.