Vår politik

  • Utsatta skolor ska ges stöd för långsiktiga insatser för studiero.
  • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet.
  • Ge skolorna möjlighet att införa ordningsomdömen.
  • Vi anser att det är i första hand mobbaren, inte den mobbade, som ska flyttas.
  • Elevhälsan måste byggas ut. Alla elever ska ha tillgång en egen skolläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Elever behöver ökad trygghet och studiero

Ska vi höja resultaten i svensk skola måste eleverna ha studiero på lektionerna. De svagaste eleverna är de största förlorarna om de ständigt störs. Hela lektionerna ska kunna ägnas åt undervisning, inte förstöras av sen ankomst eller av att få tyst i klassen. Eleverna måste kunna koncentrera sig på skolarbetet. All elever ska garanteras den utlovade undervisningstiden genom att förlorad tid ska tas igen.

Inför ordningsomdöme

Alla högstadie- och gymnasieskolor ska kunna använda ordningsomdömen. Omdömet ska kunna ges som en bilaga till terminsbetygen, men inte till slutbetygen, som en sammanfattande skriftlig kommentar, inte i en betygsskala.

Förebyggande insatser för studiero

Vi vill införa en kommission för studiero i skolan och ett stöd till utsatta skolor som kan sökas av skolorna för att långsiktigt verka för ökad studiero. Skolorna kan själva utforma förslag till satsningar som nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, ökat föräldraansvar eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Det förebyggande arbetet och samarbetet mellan skola och socialtjänst måste förbättras.

Lärarna ska ges ökade befogenheter

Skollagen ska förändras så att det tydligt framgår att lärarna har det fulla ansvaret för pedagogiken och undervisningen. Skolan ska kunna besluta om användningen av mobiltelefoner och andra störande föremål på lektionerna eller att elever som stör lektionerna lämnar klassrummet. Elever som stör ordningen i skolan ska lättare kunna avhysas från skolan. I första hand är det mobbaren, inte den mobbade, som ska flyttas från skolan.