Vår politik

  • Ett starkt generellt strandskydd för att värna den biologiska mångfalden och allemansrätten
  • Ett flexibelt strandskydd som mer styrs av de lokala förutsättningarna.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Strandskydd – ett nationellt intresse

Strandskyddet behövs för människors rekreation och naturupplevelser och allemansrätten ska värnas för olika typer av friluftsliv och naturturism. Strandskyddet behövs också för den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med känsliga biotoper.

Flexiblare regler

Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt. Reglerna måste anpassas till att verkligheten ser annorlunda ut till exempel på västkusten jämfört med i Norrlands inland. Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.