Vår politik

  • Straffen för organiserad brottslighet ska bli högre.
  • Minska den så kallade mängdrabatten, som gör att man får straffrabatt om man begår många brott.
  • Fler fängelsestraff ska vara tidsbestämda. Livstidsstraff ska bara finnas för de absolut grövsta brotten.
  • Vi vill skärpa straffen för bostadsinbrott.
  • Vi vill att dödsstraffet avskaffas i hela världen.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fokus på färre återfall

Vi tror inte att generellt längre straff är lösningen på brottsligheten. Det krävs ett helhetsgrepp med starka brottsförebyggande insatser, tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet och en kriminalvård där fokus är att minska antalet återfall.

Högre straff för grova brott

Det finns några brottstyper där vi tycker att domstolarna lagt sig i den lägsta delen av straffskalan. Därför skärpte vi i Alliansregeringen straffen för de allra grövsta våldsbrotten, såsom mycket grov misshandel och mord, liksom påföljderna för organiserad brottslighet.

Vi vill gå längre

Liberalerna vill att lagen ändras så att straffet blir ännu högre för organiserad brottslighet. Vi vill minska den så kallade mängdrabatten, som innebär att domstolarna sänker det sammanlagda straffet för den som begått många brott. Vi vill också höja minimistraffet för bostadsinbrott till ett års fängelse.