Vår politik

  • Minska hemlösheten.
  • Stärk utsatta barns rättigheter.
  • Stärk barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i den sociala barnavården.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Hjälp till hemlösa

Att människor är hemlösa är inte okej i ett välfärdssamhälle. Den akuta hemlösheten måste minska. För att det ska vara möjligt krävs ett bättre boendestöd och samordnade insatser från psykiatrin, missbruksvården och socialtjänsten.

Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

Utsatta barns rättigheter måste bli starkare. Vi tycker att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Fosterhemsplacerade och andra socialt utsatta barn måste få stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid.

Bättre skydd för utsatta barn

Vi vill stärka myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska därför få högre lön.