Vår politik

  • Belåningsgraden på bostäder ska minska så att privatekonomin påverkas mindre av ändrade räntor eller bopriser.
  • Reglerna för skuldsanering ska ändras. Ingen ska behöva vara skuldsatt för alltid.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Minskad skuldsättning

Hushållens skuldsättning stiger, till exempel på grund av högre bostadspriser. Det gör människor sårbara för konjunkturnedgångar, räntehöjningar och prisfall på bostäder. Därför är det viktigt att dämpa belåningsgraden på bostäder, till exempel genom ett bolånetak och krav på att nya lån ska amorteras.

Bättre möjlighet till skuldsanering

Hur människor sköter sin privatekonomi är upp till var och en. Men det är samhällets ansvar att ge seriös information och hjälpa dem som fastnar i skulder. Alla har rätt till en andra chans i livet och därför är skuldsanering så viktig. Vi vill att fler ska få möjlighet till skuldsanering, och att tiden då skuldsanering pågår förkortas till tre år.

Hjälp till företag som hamnar i skuld

Företagare kan också hamna i skuld. Det är ofrånkomligt att en del idéer inte lyckas. Det krävs en obeståndslagstiftning som tar hänsyn till både låntagares och långivares intressen. Möjligheterna till rekonstruktion av företag, och möjligheterna att genom skuldsanering eller ackord snabbt komma tillbaka efter ett misslyckande, måste vara generösa.