Vår politik

  • Vi vill sänka marginalskatten på arbete så att alla får behålla minst hälften av en
löneökning.
  • På sikt vill vi genomföra en stor skattereform och göra så att utbildning och arbete lönar sig ännu mer.
  • Vi vill finansiera skattesänkningar med färre undantag och bredare
skattebaser.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Höga skatter ger svartjobb och hindrar nya jobb

Samhällets viktigaste uppgifter – som vård, skola och polis – ska vi betala gemensamt genom skatt. Men alltför höga skatter håller nere tillväxten, hindrar nya jobb från att skapas och gör att företag flyttar från Sverige. För höga skattesatser leder också till svartjobb och skattefusk.

Utbildning, jobb och företagande ska löna sig

Skattesystemet ska uppmuntra utbildning, ansträngning och företagande. Om vi ska kunna konkurrera i en global ekonomi måste skatten på kunskap och kapital vara internationellt konkurrenskraftiga. Det nuvarande skattesystemet skapades i början på 1990-talet och behöver ses över. En av utgångspunkterna för en ny skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och jobb.