Vår politik

  • Vi vill behålla särskolan som skolform.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Utveckla och förbättra särskolan

I särskolan får elever med utvecklingsstörning undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar. Tidigare var särskolan hotad. Vi vill utveckla och förbättra särskolan, inte avveckla den. I skollagen som vi införde finns därför särskolan kvar som en egen skolform, med ett tydligt uppdrag. Självklart ska även särskolan ha fokus på kunskap, alla barn har rätt att lära sig och utvecklas.

Föräldrar ska kunna välja skolform

När särskolan kommunaliserades 1996 ökade antalet inskrivna elever tydligt. Det kan bero på flera saker, men det finns tecken på att elever ibland flyttas till särskolan trots att de inte har en utvecklingsstörning. Det är viktigt att det alltid görs en grundlig utredning inför en placering i särskola och att föräldrarna ska kunna välja skolform för sina barn.