Vår politik

  • Vi vill att Sverige söker medlemskap i Nato
  • Vi kan inte bara konsumera säkerhet. Vi måste också bidra till en mer stabil situation i vårt närområde. Därför vill vi snabbt rusta upp det svenska försvaret. Försvarsbudgeten bör i ljuset av utvecklingen i Östersjön på sikt närma sig 2 procent av BNP.
  • Vi vill stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i internationella sammanhang.
  • Sverige ska fortsätta att delta i internationella militära och civila insatser som FN eller Nato står bakom.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Ökat internationellt samarbete

Hoten mot Sverige stannar inte vid våra gränser. Säkerheten i världen stärks bara om vi samarbetar tillsammans med andra länder. Genom EU kan t ex medlemsländerna nå större trygghet tillsammans än var och en för sig. Både militära medel och diplomati behövs för att trygga freden. Vi vill att Sverige ska delta i fler utlandsmissioner, under FN:s, EU:s eller Nato:s ledning. Sverige måste omedelbart ansöka om medlemskap i Nato. För ensam är inte stark när demokratin, öppenheten och självständigheten står på spel.

Frihet måste försvaras

En kraftig upprustning av försvaret är en av de viktigaste satsningarna för Liberalerna. Vi vill satsa ytterligare 28 miljarder på försvaret till 2020. Vi vill fortsätta öka resurserna så att 2 procent av BNP går till försvaret fram till år 2026. Och vi vill ha 100 fler JAS-plan än regeringen. Frihet måste försvaras.