Vår politik

  • Vi vill värna den biologiska mångfalden och våra fem stora rovdjur varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.
  • Vi vill säkerställa en genetiskt frisk och jaktbar vargstam.
  • Vi är öppna för jakt som bygger på vetenskapligt underlag så att rovdjursstammarna inte äventyras.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

 

Livskraftiga rovdjur

Det långsiktiga och övergripande målet för rovdjurspolitiken är att våra fem rovdjur, varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska uppnå och behålla bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Samtidigt ska tamdjurshållningen inte försvåras. Alla rovdjur ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. Därför behövs också en effektiv rovdjursförvaltning.

VARGENS SITUATION FORTFARANDE OSÄKER
Vargens situation är osäker, bland annat på grund av inavel. För att säkerställa en biologisk mångfald behövs lagar som leder till en livskraftig vargstam med bra bevarandestatus och en ökad acceptans för vargen i vår miljö.

JA TILL SKYDDSJAKT
Vi är öppna för skyddsjakt och, efter experters bedömning, även selektiv licensjakt. För oss är det viktigt att vi får godkännande av EU-kommissionen, så att vi kan bestämma över vår nationella rovdjurspolitik även i fortsättningen. Lagstiftningen måste också leda till en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp.