Vår politik

  • Reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas. Ett stopp för nya religiösa friskolor införs och befintliga religiösa skolor ska inte kunna utökas.
  • Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen.
  • Könsuppdelade lektioner kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl.

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

TYDLIGARE REGLER FÖR RELIGIÖSA FRISKOLOR

Friskolor på konfessionell grund bli allt fler. Det kan leda till att segregationen ökar. Vi vill införa ett stopp för nya religiösa friskolor och att befintliga religiösa skolor inte ges tillstånd att utöka antalet elever. Skolinspektionen ska ges ett särskilt uppdrag att granska skolor med konfessionella inslag samt friskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund.

Kommunerna ska kunna stoppa RELIGIÖSA FÖRSKOLOR

Kommuner bör få rätt att stoppa nya religiösa förskolor om de riskerar att motverka integrationen. Kommunerna måste förbättra tillsynen av fristående förskolor, inklusive religiösa, så att de arbetar utifrån läroplanens mål samt håller en hög pedagogisk kvalitet.

INGA KÖNSUPPDELADE LEKTIONER

Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen. Könsuppdelade lektioner ska endast kunna motiveras av pedagogiska skäl. De får inte vara permanenta och kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl.