Vår politik

  • Vi vill satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet.
  • Vi vill avskaffa pumplagen.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

En levande landsbygd

För oss handlar regionalpolitik om varje människas möjlighet att ha makt och ta ansvar för sitt eget liv. En liberal landsbygdspolitik vill skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort att göra det.

Bra infrastruktur och förnyelsebart bränsle

En levande landsbygd behöver bra infrastruktur, både vägar och järnväg, men även internet. Därför ska satsningen på bredband fortsätta. Pumplagen som skapades för att öka andelen förnyelsebart bränsle har inneburit att bensinstationer har lagts ned. Det är bättre att lagen tas bort och att vi fortsätter att satsa på ekonomisk stimulans för att öka andelen förnyelsebart bränsle istället.

Ladda hem som PDF