Vår politik

  • Inrätta en författningsdomstol för garantier att riksdag, regering och myndigheter inte strider mot grundlagarna.
  • Alla lagförslag ska granskas på förhand ur integritetssynpunkt.
  • Förbättra den allmänna rättshjälpen. Det får aldrig bero på ekonomi om man har möjlighet att gå till domstol eller inte.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Inför författningsdomstol

Den politiska makten måste kontrolleras av lagarna. Vi vill skapa en författningsdomstol för att garantera att riksdag, regering eller myndigheter inte inför regler som strider mot grundlagarna.

Integritetsgranska alla lagförslag

Skyddet för våra privatliv är grundläggande i alla demokratier. Vi vill att alla lagförslag ska granskas ur integritetssynpunkt i förväg.

Förbättra rättshjälpen

Möjligheten att få rättshjälp inför en rättegång måste stärkas. Alla ska vara lika inför lagen och diskriminering inom rättsväsendet får inte förekomma.