Vår politik

 • Den fria rörligheten, som inbegriper både rättigheter och skyldigheter för den enskilde, är en hörnsten i Europasamarbetet och ska inte inskränkas.
 • Lösningen på tiggeriproblematiken finns i länder som Rumänien och Bulgarien.
 • Åtgärder krävs för att bekämpa diskriminering, rasism och antiziganism.
 • Akut hjälp ska ges i Sverige men ska inte bidra till att hålla människor
  kvar i tiggeri.
 • Svensk lagstiftning gäller lika för alla personer som vistats i vårt land. Diskriminering accepteras inte.
 • Lösningen ligger inte i att förbjuda tiggeri eller förhindra människors
  vilja att hjälpa.
 • Människor ska inte utnyttjas – det är oacceptabelt och måste bekämpas.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Stöd till hjälporganisationer i hemländerna

Stödet till organisationer såsom Hjärta till Hjärta, Röda Korset och Rädda Barnen som bedriver konkret och effektivt arbete i t.ex. Rumänien behöver öka. Staten bör via biståndsbudgeten ge 100 miljoner kronor i stöd till organisationer som arbetar på plats.

Samarbete med hemländerna för att bryta fattigdom

Sverige bör samarbeta direkt med länder som Rumänien och Bulgarien för att ge stöd och expertutbyte kring utveckling av skola, socialtjänst och jobbskapande åtgärder. Svenska tjänstemän bör kunna hjälpa till så att EU-medel för att bekämpa fattigdom, som i dag inte används, tas i bruk.

Politiskt tryck på hemländerna

Den långsiktiga lösningen finns i länder som Rumänien och Bulgarien. De ansvarar för att förbättra situationen för alla medborgare inklusive romer. Samtidigt måste problemet upp på EU-nivå. EU-kommissionen måste öka kontrollen och bidra med expertis så att beviljade EU-medel utnyttjas fullt ut och används för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Liberalerna har drivit på för att EU-kommissionen ska öka trycket på länderna och regeringen måste fortsätta det arbetet.

MR-granskning av EU:s medlemsländer

EU-granskningen av att medlemsstaterna lever upp till mänskliga rättigheter måste stärkas och sanktioner införas för dem som sviker EU:s grundläggande värden.

Europeisk strategi mot antiziganism

Rasismen mot romer är omfattande i hela Europa och grundförklaringen till fattigdomen. Sverige bör inom EU fortsätta det arbete för att få fram ett europeiskt samarbete mot antiziganism som Liberalerna tog initiativ till i Alliansregeringen.

Akut hjälp ska ges

Akut hjälp (natthärbärgen och andra hjälpinsatser) ska ges här men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri. Socialtjänstens insatser måste omfatta EU-medborgarnas barn som inte ska få leva under svåra förhållanden som vi inte skulle acceptera för andra barn. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan relevanta aktörer. Åtgärder som gör att fler söker sig hit för att tigga bör dock undvikas.

Skolgång i hemlandet

Barn har rätt till utbildning men lösningen måste vara att skolan fungerar bättre i hemländerna. Också romska barn ska få en långsiktig skolgång. Lösningen är inte att fler barn kommer hit för att leva under miserabla förhållanden och under ett par månader gå i skola här.

Vård som inte kan anstå

EU-medborgarna har rätt till vård förutsatt att de kan uppvisa nödvändiga intyg som innebär att fakturan för vårdkostnaderna kan skickas till personens hemland. Problemet för de fattiga EU-medborgana är att de ofta saknar personbevis och försäkringsintyg. Sverige måste driva på för att alla EU-länder ger sina medborgare nödvändiga intyg. I avsaknad av de intyg som behövs gäller samma regler som för papperslösa dvs. vård som inte kan anstå.

Oreglerade boplatser ska inte accepteras

I enlighet med gällande lagstiftning och regler ska avhysningar av tillfälliga boenden kunna ske men det måste göras med respekt för den enskildes värdighet, integritet och egendom.

Bekämpa rasismen med kraft

De fattiga EU-medborgarna befinner sig i ett utsatt läge. Rasistiska nätforum sprider hat och uppviglar till attacker. Rättssamhället måste ta attacker och hot på största allvar och bekämpa dem. Polisens kunskap och förmåga att bekämpa hatbrott måste fortsätta att stärkas.

Skärp lagstiftningen mot utnyttjande av dem som tigger

Regeringens samordnare pekar på att det blivit vanligare med att fattiga EU-medborgare utnyttjas. Det ska inte vara tillåtet att tjäna pengar på att exempelvis ta betalt av den som tigger för att hen sitter på en viss plats. Det är bra att kartläggning av situationen för EU-medborgare nu sker. Vi är öppna för att lagstiftningen behöver skärpas för att motverka att fattiga kvinnor och män utnyttjas.