Vår politik

  • Att svenska studenter studerar utomlands och utländska studenter här i Sverige är bra. Det binder oss närmare varandra.
  • Svenska högskolor och universitet ska konkurrera med utbildning i världsklass, inte med låga priser.
  • Erbjud fler stipendier till utländska studenter.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Internationalisering är bra för alla

Svensk högre utbildning ska konkurrera på den internationella utbildningsmarknaden med utbildning i världsklass och hög internationalisering. Utländska studenter och svenskar som studerat utomlands är en tillgång för den svenska högskolan och för den svenska arbetsmarknaden.

Konkurrens med kvalitet, inte pris

Vi tycker att det var rätt att införa avgifter för utomeuropeiska studenter för svensk högre utbildning. Genom att vi slutat bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning kan vi satsa särskilt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Avskaffandet har möjliggjort att omkring en halv miljard kronor om året istället går till att höja kvaliteten i högskolan.

Öka antalet utomeuropeiska studerande

Det totala antalet utländska studenter i svensk högskola är fler nu än vid regeringsskiftet 2006. Men i likhet med erfarenheter från andra länder så innebar införandet av studieavgifter en minskning av de utomeuropeiska studerande. Antalet ökar igen men mer måste göras för att fler ska vilja studera i Sverige. De stipendieprogram som infördes bör dels bli fler, dels omfatta fler länder.

Fler ska komma hit och fler ska få stanna

En viktig del för att stärka Sveriges attraktionskraft för utländska studenter är att internationella studenter ska få stanna sex månader efter studierna för att söka jobb eller starta företag och att doktorandstudier under fyra år ska ge permanent uppehållstillstånd. För att få fler duktiga studenter från utlandet vill vi också ha fler stipendier.