Vår politik

  • Vi utgår från principen att förorenaren ska betala och här är bensinskatten en del
  • Vi vill se en omvänd miljöbilsbonus, en förhöjd skatt på bilar med negativ klimatpåverkan
  • Vi vill se ett reformerat reseavdraget som begränsas där det finns en fungerande kollektivtrafik.
  • Vi vill ha en fordonsskatt baserat på fordonets koldioxidutsläpp
  • Vi vill höja förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar.
  • Vi vill oftare införa vägavgifter på motorvägssträckor där det finns särskilt goda kollektivtrafikalternativ. Miljöbilar ska undantas.
  • Vi vill satsa på fler laddstolpar
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bilen ger frihet – särskilt på landsbygden

Vi är inte emot bilar. Bilar skapar frihet, inte minst på landsbygden. Ibland framförs det att det är bilen som är problemet. Men det är inte bilen, utan utsläppen som är problemet. I vårt avlånga land är resor mellan arbete och hem nödvändiga. i mindre kommuner finns ibland inte förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Bilen är nödvändig för att kunna pendla till jobb och nå barnomsorg, läkare, skola eller butiker.

alla bilar ska vara miljöbilar år 2030

Liberalerna och Alliansen satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Elbilar är en viktig del i detta och då behövs till exempel fler laddstolpar. Dessutom måste vi säkra tillgången på koldioxidfri och billig el. Det ska vara enkelt att vara miljömedveten, att köra elbil ska inte vara svårare än att använda en bil som har bensin eller diesel som bränsle.

miljövänliga bilar ska vara billigare

Vi har en rad förslag för att premiera bilar med låga utsläpp i förhållande till bilar med höga utsläpp. Till exempel vill vi se en omvänd miljöbilsbonus. Det handlar om att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa en miljövänlig bil. En omvänd miljöbilsbonus innebär innebär en förhöjd skatt på bilar med negativ klimatpåverkan. Vi vill även se ett förändrat reseavdrag och förmånsvärde för bilar som inte är miljöbilar.