Vår politik

  • Kraven för miljöbilar ska förenklas, förtydligas men också skärpas.
  • Målet är en fossilfri fordonsflotta senast 2030
  • Miljözoner bör införas i fler städer
  • Det behövs fler laddstolpar och ökad användning av biodrivmedel
  • Den som köper en ny bil som drivs av fossila bränslen ska betala mer i skatt än den som köper en ny elbil
  • Reseavdraget ska begränsas där det finns välutbyggd kollektivtrafik
  • Höjt förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar
  • Nej till bidrag för privata bilinköp
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Bilen ger frihet

Vi är inte emot bilar. Bilar skapar frihet och i vårt avlånga land är resor mellan arbete och hem nödvändiga. I mindre kommuner och på landsbygden finns ibland inte förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Det är inte bilen utan utsläppen från bensin och diesel som är problemet. Liberalerna och Alliansen satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

Fler miljöbilar

Kraven för miljöbilar ska förenklas, förtydligas men också skärpas. Bilar som drivs med fossilt bränsle ska inte klassas som miljöbilar. Miljöbilar ska på olika sätt gynnas i förhållande till fossilbilar. Till exempel bör miljözoner införas i fler städer där endast miljöbilar får köra. Fler elbilar och laddhybrider gör att det behövs en väl utbyggd laddinfrastruktur. Det måste vara enkelt att åka längre sträckor med elbil.

Mer biodrivmedel i tanken

Biodrivmedel är också bättre än fossila bränslen och bör öka genom ett reduktionspliktssystem. Samtidigt bör biodrivmedel användas där det gör mest nytta, till exempel inom flyg och tyngre transporter.

Den som smutsar ner ska också betala mer

Vi har en rad förslag för att premiera bilar med låga utsläpp i förhållande till bilar med höga utsläpp. Till exempel tycker vi att den som köper en ny bil som drivs av fossila bränslen ska betala mer i skatt än den som köper en ny elbil. Vi vill även se ett förändrat reseavdrag som innebär att det begränsas där det finns väl utbyggd kollektivtrafik och höjt förmånsvärde för bilar som inte är miljöbilar.

Nej till bidrag för privata bilinköp

Som liberaler kan vi inte stå bakom förslag om bonus vid köp av ny elbil så kallad bonus-malus. Varför ska man få pengar från staten för köp av ny bil? Pengar som hamnar i bilbranschens fickor och som inte driver på för lägre priser. Vi ser gärna mer elbilar, men det är betydligt mer liberalt och klimateffektivt att göra det dyrare att köpa en miljömässigt sämre bil än att öka byråkratin och slösa skattepengar på den som har råd att köpa en Tesla.

Ladda hem som PDF