Se alla

Miljöbilar

Utsläppen från bilar måste minska

Bilen betyder frihet för många. Samtidigt måste utsläppen från bilar och andra fordon minska. Fler miljöbilar på vägarna är en viktig del av lösningen men det måste också bli enklare att låta bilen stå och istället välja tåg, buss eller cykel.

Liberalerna vill:

  • Målet är en fossilfri fordonsflotta senast 2030
  • Förorenaren betalar – en ny fossilbil ska beskattas högre än en ny elbil
  • Fler laddstolpar runt om i landet
  • Mer biodrivmedel i tanken är bra för att få ner utsläppen
  • Reseavdraget ska begränsas där det finns välutbyggd kollektivtrafik
  • Skärp kraven för miljöbilar
  • Höj förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar

Bilen ger frihet

Vi är inte emot bilar. Bilar skapar frihet och i vårt avlånga land är resor mellan arbete och hem nödvändiga. I mindre kommuner och på landsbygden finns ibland inte förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet för att till exempel ta sig till jobbet. Det är inte bilen utan utsläppen från bensin och diesel som är problemet.

Klimatsmartare bilar

Målet är en fossilfri fordonsflotta 2030 och då behöver vi ställa om. Liberalerna välkomnar fler elbilar istället för fossilbilar. Vi menar att det smartaste sättet att nå dit är genom att beskatta det som smutsar ner istället för att subventionera det som ska in. Den som köper en ny bil som drivs av fossila bränslen ska till exempel betala mer i skatt än den som köper en ny elbil. Allt i enlighet med principen om att förorenaren ska betala.

Klimatinvesteringar för många

Fler elbilar kräver också en väl utbyggd laddinfrastruktur runt om i landet så att det blir enklare att åka längre sträckor med sin elbil. Liberaler tycker att det är bättre att använda skattepengarna till långsiktiga klimatinvesteringar som kommer fler till del, som laddstolpar, cykelbanor och elbussar, än till olika privata inköp av till exempel cyklar och båtmotorer.

Mer biodrivmedel i tanken

Biodrivmedel är bättre än fossila bränslen och bör öka genom ett reduktionspliktssystem. Samtidigt bör biodrivmedel användas där det gör mest nytta, till exempel inom flyg och tyngre transporter.

Smartare styrmedel

Reseavdraget ska stramas åt i storstäderna där det finns bra kollektivtrafik men bli mer generöst på landsbygden där människor ofta är i stort behov av bilen. Kraven för vilka bilar som anses vara miljöbilar behöver också förenklas, förtydligas men också skärpas. Förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar ska höjas. På lokal nivå behövs åtgärder för att främja bilpooler, till exempel genom förbättrade parkeringsmöjligheter. Genom nya affärsmodeller och digitalisering ges ökade möjligheter till effektiv utnyttjande av resurser.

Ladda hem som PDF