Vår politik

  • När konjunkturen är rätt ska staten fortsätta att minska ägandet i företag som drivs bättre privat.
  • Entreprenörer ska få större möjligheter inom den offentliga välfärdssektorn så att den utvecklas och förbättras.
  • Lagstiftning och praxis om offentlig upphandling ska ändras så att det blir lättare för mindre företag att vara med.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Staten ska inte driva företag

Staten ska bara driva företag i undantagsfall. I en väl fungerande marknadsekonomi stiftar staten lagar, fattar beslut om skatter och sysslar med myndighetsutövning. Om staten på samma gång konkurrerar med privata företag på marknaden blandas rollerna samman.