Vår politik

  • Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem.
  • Vi vill ha mer marknad – inte mer subventioner
  • Vi vill att ekonomiska styrmedel ska vara neutrala mellan energislagen
  • Vi vill se mer forskning och utveckling av energilagring och nästa generations kärnkraft
  • Vi vill att svensk klimatsmart el ska bidra till att minska våra grannländers beroende av fossil energi och rysk gas
  • Vi vill stoppa Nordstream II
  • Vi vill bevara och skydda de orörda älvarna mot utbyggnad av vattenkraft
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Vattenkraft är förnybar och stabil

Vattenkraften står för cirka hälften av vår elproduktion. Vi vill sänka fastighetsskatten på vattenkraft för att förbättra dess villkor. De orörda älvarna ska skyddas och bevaras mot utbyggnad. Även den småskaliga vattenkraften behövs. Alla vattenkraftverk ska ha tillstånd enligt Miljöbalken men vi tycker att det är orimligt att småskalig och storskalig vattenkraft prövas i samma mall.

kärnkraften behövs för Klimatets skull

Kärnkraften står för cirka 40 procent av vår elproduktion. Vi behöver i vårt kalla land med vår tunga basindustri en stabil elproduktion årets alla dagar – och då behövs kärnkraften. Vi vill avskaffa effektskatten på kärnkraft. Kärnkraften behövs för klimatets skull vilket också FN:s klimatpanel tycker. Om vi istället stänger ner kärnkraften kommer vi behöva importera mer el och bli mer beroende av fossil energi. Även våra grannländer kommer bli mer beroende av fossil elproduktion. Det tycker vi inte är så klimatsmart.

Förnybar Energi

Förnybar energi i Sverige och i världen är bra för att få ner utsläppen och det finns stora möjligheter med förnybar energi. Vi vill ta bort fastighetsskatten på produktionsanläggningar för solenergi och är kritiska till regeringens så kallade solskatt som försvårar för mer solenergi. Problemet med förnybar energi, som till exempel vindkraft, är att den inte är så stabil som till exempel vattenkraft eller kärnkraft. Vi behöver ju el årets alla dagar – oavsett hur kallt det är och oavsett hur mycket det blåser.

Mer marknad – nej till subventioner

Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på utvecklingen. Bidrag och subventioner är dyra och snedvrider konkurrensen. Vi väljer att lyssna på alla de experter som dömer ut det så kallade elcertifikatssystemet. Det är dyrt, bidrar inte till mindre utsläpp utan slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet.

Energifrågorna är gränsöverskridande

Sverige måste driva på för ett närmare europeiskt samarbete på energiområdet genom bland annat EU:s energiunion. När gasleveranser används som politiskt påtryckningsmedel behövs en trygg energiförsörjning på europeisk nivå. Europas beroende av rysk gas måste minska. Gasledningen Nordstream II måste stoppas. Vi vill fortsätta att bygga ut nät och överföringskapacitet både inom landet och i våra grannländer.

Liberalerna står inte bakom energiöverenskommelsen

Liberalerna står inte bakom den energiöverenskommelse som ingåtts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi anser att den är dyr, dålig för Sverige och svensk konkurrenskraft och saknar klimatnytta. Överenskommelsen innebär att miljarder ska pumpas in i subventioner till att bygga ny elproduktion som inte behövs eftersom vi redan idag har ett elöverskott. Vi vill istället utveckla vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.