Vår politik

  • Vi vill att Skolinspektionen ska granska att skolor lever upp till målen för elevhälsan.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Elevhälsan ger bättre kunskapsresultaten

Elever som mår dåligt behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion. Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan – en satsning på elevhälsan förbättrar därför också kunskapsresultaten i skolan.

Stärkt elevhälsa

Liberalerna och Alliansregeringen införde en ny skollag där elevhälsans roll stärktes. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på alla skolor, både kommunala och fristående. I den förra skollagen gällde det bara skolläkare och skolsköterska.