Vår politik

  • Sverige ska söka medlemskap i Nato.
  • Försvarsanslagen måste höjas. På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Samarbete, inte isolering

I dag skapas säkerhet i allianser, inte i allianslöshet. Vår säkerhet beror på våra grannar och på säkerheten inom hela det euroatlantiska området. Sverige varken bör eller kan isolera sig från omvärlden.

Delta fullt ut

Redan i dag har vi ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Därför har vi ingen trovärdig alliansfrihet. Men samtidigt kan vi inte påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan inte heller ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra.

Förtroende och samarbete

Nationell säkerhet och länders relationer förutsätter tydlighet. Om inte förpliktelser och garantier är tydliga blir inte solidariteten trovärdig. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle möjliggöra ett djupt och förtroendefullt samarbete med de övriga nordiska och baltiska länderna.