Vår politik

  • Alla skolor ska ha åtgärdsprogram mot mobbning. Programmen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.
  • Mobbning ska kriminaliseras som eget brott.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Ingen ska vara rädd för att gå till skolan

Tyvärr blir många elever mobbade och kränkta i skolan. Vi vill ta krafttag mot mobbningen. Alla skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att skolan har möjligheten att flytta på mobbare och splittra gäng.

De bästa metoderna mot mobbning

Skolor ska enligt Skolverkets utvärdering kartlägga sina problem, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, ha tydliga rutiner för både mobbade och mobbare, ha antimobbningsteam med flera yrkesgrupper och se till att personalen får kompetensutveckling inom området. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker att någon blir mobbad och utsatt för kränkningar.

Mobbning är ett brott

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser. Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, till exempel förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då kan många enskilda händelser bedömas sammantaget ifall de ingår i ett mönster av förföljelse.