Vår politik

  • Respekten för mänskliga rättigheter måste stärkas inom EU. Brott mot mänskliga rättigheter ska få konsekvenser.
  • Folkrätten ska vara ett tydligt stöd, inte ett hinder, för individers grundläggande rättigheter.
  • Öka kampen mot könsrelaterat våld, människohandel för sexuella ändamål och efterfrågan på prostitution.
  • Stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kränkningar över hela världen

Alla människor är födda fria och med samma rättigheter. Trots det kränks dagligen de mänskliga rättigheterna över hela världen. Därför är arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna en grundläggande uppgift. Brott mot de mänskliga rättigheterna ska få konsekvenser.

EU måste bli bättre

Varje år ska EU offentliggöra rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i varje medlems- och kandidatland. Systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna ska få konsekvenser som kan trappas upp stegvis. Till dessa följder hör minskade eller indragna utbetalningar.

Mänskliga rättigheter i biståndet

Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara tydligare villkor för bistånd. Bistånd ska inte gå till diktaturer. Demokratibiståndet ska fortsätta att öka kraftigt och gå till både rättsstatsuppbyggnad och demokrater som arbetar för politiska reformer i totalitära eller post-totalitära stater.

Demokratikrav i FN

Internationella brottmålsdomstolens roll för att lagföra brott mot mänskliga rättigheter ska stärkas. Det ska finnas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Sverige ska verka för att tillgång till hela internet erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Liberalerna vill att Sverige ska driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), inklusive rätten till säker och laglig abort, inom EU och internationellt.