Vår politik

  • Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera.
  • Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma arbete.
  • Traditionella kvinnoyrken ska inte ha lägre lön än de traditionella mansyrkena.
  • De som vill ska få jobba heltid och ha möjlighet att försörja sig på sin egen lön.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Liberala feminismens viktigaste uppgift

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en del av en struktur där det som är traditionellt manligt värderas högre än det som är traditionellt kvinnligt. Det kan vi aldrig acceptera. Att bryta detta är den liberala feminismens viktigaste uppgift.

Lika lön för lika arbete

Löneskillnaderna har i princip legat konstant de senaste decennierna. I genomsnitt skiljer det 3,6 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. För att vi ska lyckas förändra detta krävs en handlingskraftig liberal politik.

Kunskap och erfarenhet måste löna sig

Vår vision är inte ett samhälle där alla tjänar lika. Vi vill ha lönespridning där både män och kvinnor har en bra löneutveckling genom hela sitt arbetsliv. Den som är duktig och erfaren måste kunna tjäna mer än en nyanställd nybörjare. Vi driver på för att exempelvis förskollärare och sjuksköterskor ska få fler karriärsteg.

Familjepolitik

För en jämställd arbetsmarknad måste det vara jämställt hemma. Vi i Liberalerna är glada över att ha varit med och infört en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Vi vill ha ett förstatligande av skolan och att den allmänna förskolan ska omfatta fler barn. När papporna tar större ansvar för hemmen, när lärarlönerna höjs och förskolan gör det möjligt för ännu fler föräldrar att kombinera föräldraskap och arbetsliv, kommer lönegapet mellan män och kvinnor att minska.