Vår politik

  • Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Klassresan börjar i klassrummet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

De med störst behov ska få mest stöd

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Vi måste se till att bakgrund inte betyder så mycket för resultaten.

Arbetarklassens pojkar de stora förlorarna

Eleverna har under lång tid haft för mycket så kallat eget arbete i skolan. De största förlorarna på detta har varit de elever som inte har fått stöd och uppmuntran hemifrån och elever som inte har varit mogna att ta det ansvar som krävs. I klartext betyder det att framförallt pojkar från arbetsklassen har varit de stora förlorarna på denna pedagogiska trend.

Aktiv lärarledd undervisning ger en likvärdig skola

En mer aktiv lärarledd undervisning minskar betydelsen av vilket stöd eleven får hemifrån. Skolan ska uppmuntra, ha höga förväntningar på och ställa höga krav på alla elever, särskilt på dem som inte möter det i hemmet. Vi har många olika åtgärder och förslag för att minska de skillnader som finns.

Mer resurser till skolor med störst behov

Kommunen ska fördela resurser olika mellan olika skolor, utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Det betyder att mer pengar ska gå till skolor med elever som har större större behov. Satsningar ska göras för att de bästa lärarna ska söka sig till de skolor som har störst utmaningar.

Sommarskola och läxhjälp

Alla skolor ska erbjuda sommarskola och läxhjälp. Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid, men sommarskola och läxhjälp kan hjälpa dem som inte har så mycket stöd hemifrån.

Extra satsningar på skolor i utanförskapsområden

Det behövs särskilda satsningar på skolor i utanförskapsområden för att se till att nyanlända elever får bra förutsättningar att lära sig svenska och lyckas i skolan. Liberalerna prioriterar skolan eftersom kunskap är den viktigaste delen för alla människors livschanser. Klassresan börjar i klassrummet.

Ladda hem som PDF