Vår politik

  • Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Klassresan börjar i klassrummet
  • Liberalerna vill förstatliga skolan – för likvärdighet och kvalitet i hela landet
  • Skolan ska tidigt fånga upp elever som hamnat efter

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

DE MED STÖRST BEHOV SKA FÅ MEST STÖD

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid. Tidiga insatser i skolan är viktiga för att fånga upp elever som riskerar hamna efter.

AKTIV LÄRARLEDD UNDERVISNING GER EN LIKVÄRDIG SKOLA

Liberalerna gillar aktiv lärarledd undervisning. Det finns en mängd studier som har visat att elevernas inlärning gynnas av lärare som tar en aktiv, förmedlande roll i klassrummet – och särskilt gynnas socioekonomiskt svaga elever. Det är därför viktigt att lärarna får goda arbetsvillkor och fortbildning av hög kvalitet i sina undervisningsämnen.

STATEN BEHÖVER TA ÖVER ANSVARET FÖR SKOLAN

I dag är skillnaderna mellan olika skolor för stora. Liberalerna vill att staten ska ta över ansvaret för skolan kommunerna. Vi vill även att man börjar med att förstatliga skolorna i utsatta områden, då behovet av bra skolor är som störst där. Friskolor ska få finnas kvar, men de ska finansieras nationellt i stället för kommunalt.

SOMMARSKOLA OCH LÄXHJÄLP

Alla skolor ska erbjuda sommarskola och läxhjälp. Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid, men sommarskola och läxhjälp kan hjälpa dem som inte har så mycket stöd hemifrån.

Ladda hem som PDF