Se alla

Likvärdig och statlig skola

Alla barn ska ha rätt till en bra skola

Det ska inte vara turen att födas av rätt föräldrar eller i rätt kommun, som ska avgöra hur bra det går för en elev. Sverige ska sträva efter hög kvalitet och höga kunskapsresultat. Likvärdighet ska uppnås genom att skolan förstatligas och att alla elever möts av höga förväntningar, välutbildade lärare och en trygg skolmiljö.

Liberalerna vill:

  • Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Klassresan börjar i klassrummet
  • Liberalerna vill förstatliga skolan – för likvärdighet och kvalitet i hela landet
  • De fristående skolorna ska finanserias av staten för att öka likvärdigheten
  • Resurser ska fördelas efter elevernas behov
  • Skolan ska tidigt fånga upp elever som hamnat efter

Staten behöver ta ansvaret för skolan

I dag är skillnaderna mellan olika skolor för stora. Liberalerna vill att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Vi vill även att man börjar med att förstatliga skolorna i utsatta områden, då behovet av bra skolor är som störst där. Friskolor ska få finnas kvar, men vi vill att de ska finansieras av staten i stället för kommunerna och att det ska finnas höga krav för att få tillstånd att starta friskola.

De med störst behov ska få mest stöd och resurser

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid. Tidiga insatser i skolan är viktiga för att fånga upp elever som riskerar hamna efter.

Det är också viktigt att resurser finansieras efter elevernas behov. För att det ska bli möjligt vill vi att staten tar över ansvaret för finansieringen av både fristående och kommunala skolor. Liberalerna menar att det även är viktigt att särskilt stötta skolor i utsatta områden, som har särskilda problem med att vända utvecklingen. Alla barn ska kunna känna sig stolta över skolan i närområdet.

Aktiv lärarledd undervisning ger en likvärdig skola

Liberalerna gillar aktiv lärarledd undervisning. Det finns en mängd studier som har visat att elevernas inlärning gynnas av lärare som tar en aktiv, förmedlande roll i klassrummet – och särskilt gynnas socioekonomiskt svaga elever. Det är därför viktigt att lärarna får goda arbetsvillkor och fortbildning av hög kvalitet i sina undervisningsämnen.

SOMMARSKOLA OCH LÄXHJÄLP

Alla skolor ska erbjuda sommarskola och läxhjälp. Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid, men sommarskola och läxhjälp kan hjälpa dem som inte har så mycket stöd hemifrån.

Ladda hem som PDF