Vår politik

  • Läxor och prov gynnar elevernas kunskapsinhämtning.
  • Alla elever ska ha rätt till läxhjälp i skolan.
  • Nationella prov ska ges från årskurs 3.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Läxor är viktiga för elevernas lärande

Läraren ansvarar för det pedagogiska upplägget, men eftersom tiden är en så avgörande faktor för inlärningen är det viktigt att ge hemläxor. Det förutsätter att läraren går igenom ämnesinnehållet i förväg, att syftet med läxan är tydligt och att kunskapsmålet är redovisat. Det måste även finnas en genomtänkt pedagogisk idé om hur läxorna ska redovisas.

KORTA SKOLDAGAR KRÄVER HEMLÄXOR

Svenska elever har en sen skolstart med korta skoldagar och är ett av de länder inom OECD/EU som totalt sett har lägst antal undervisningstimmar under hela grundskoletiden. Det finns goda skäl att öka den tiden, men det kommer inte att räcka om vi vill att skolresultaten ska förbättras. Läxor, prov, lärare, föräldrar och det omgivande samhället är viktiga för att ge eleverna stöd i skolarbetet.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR ÄR AVGÖRANDE

Höga förväntningar, nationella prov, tidiga betyg och hemläxor är viktiga för likvärdigheten i den svenska skolan. Det är ett sätt att utjämna skillnaderna och förstärka skolans kompensatoriska roll. De som har det svagaste stödet hemifrån behöver de skickligaste lärarna med ett tydligt mandat att bestämma i klassrummet.

Alla föräldrar behöver engagera sig mer i sina barns skolgång. Små saker som att varje dag ställa frågan vad de lärt sig idag och vilka läxor de har gör skillnad. Förväntningar skapar resultat och det är precis vad varje barn behöver.

Nationella prov

De nationella prov från årskurs tre och den obligatoriska screening vi vill ha när barnen börjar skolan gör att lärare snabbt kan upptäcka i vilka ämnen eleven behöver mer stöd. De nationella proven ska digitaliseras och rättas externt för att säkerställa likvärdighet och rättvisa betyg.