Vår politik

  • Kraven på lärarutbildningen ska skärpas rejält för att höja utbildningens status.
  • Koncentrera ämneslärarutbildningen till färre orter för att uppnå högre kvalitet.
  • Mer internationellt utbyte
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Skärpta krav på lärarutbildningen

Kraven på lärarutbildningen bör skärpas och intagningskraven höjas. Det skulle höja utbildningens attraktivitet. Det kan också finnas skäl att införa lämplighetstest.

Intagningskrav

Den nedre gränsen på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen bör läggas lägst på resultatet 1,0 poäng och ett krav på lägsta betygssnitt bör sättas för de studenter som tas in på betyg. Intagningskravet bör höjas så att det krävs minst betyget C från gymnasiet i det ämne som lärarstudenten ska undervisa i.

Färre orter, högre kvalitet

Ämneslärarutbildningen behöver koncentreras till färre orter för att uppnå högre kvalitet. Övrig utbildning för lärare och förskollärare kan även fortsättningsvis erbjudas på alla orter, men ämnesutbildningen bör endast erbjudas på universiteten för att garantera utbildning i alla ämnen. I vissa fall kan det ske genom distansutbildning.

Ämneslärarutbildningen

Ämneslärarutbildningen av högstadie- och gymnasielärare slås ihop. Därtill anser vi att en ämneslärarexamen ska motsvara nivån för en masterexamen, vilket den poängmässigt gör redan idag. En mastersexamen är internationellt gångbar och höjer statusen på yrket.

Öka det internationella utbytet

Lärarutbildningen är den inriktning i Sverige som har minst internationellt utbyte. Lärarutbildningen bör uppmuntra att dessa ökar så att den kommer upp i minst en genomsnittsnivå för svensk högskoleutbildning.