Vår politik

  • Vi vill höja lärarnas status genom högre löner och goda arbetsvillkor.
  • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet.
  • Karriärmöjligheterna för lärare ska öka och lärarlegitimationen utvecklas.
  • Lärarna ska ges ökade möjligheter till vidareutbildning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Skickliga lärare avgörande för höjda resultat

Skickliga lärare med god löneutveckling och bra arbetsvillkor, en stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Läraryrkets status har dessvärre sjunkit under lång tid. En av anledningarna är att huvudmännen inte värdesatt de utbildade lärarnas kompetens efter kommunaliseringen 1990.

Fortsätt att höja lärarnas löner

I en nyligen publicerad OECD-rapport om skolan framkommer att lärarnas löner i Sverige är extremt sammanpressade. Det sker i stort sett inte någon löneutveckling under hela yrkeskarriären. Huvudmännen måste ta ansvar för att differentiera lönerna och se till att skickliga lärare ges en god löneutveckling.

Lärarlegitimation

Lärarlegitimationen ska utvecklas. Den nuvarande utformningen innebär att lärarna har rätt att få en tjänst hos en skolhuvudman samt ges rätten att undervisa och sätta betyg. Det är en alltför generell rättighet. För att öka undervisningens kvalitet bör huvudprincipen vara att lärarna endast ska kunna undervisa och sätta betyg i de ämnen de har legitimation i.

Satsa på fortbildning för lärarna

Vi föreslår att ett års vidareutbildning i ämneskunskaper på universitet ska vara ett krav för huvudmännen att erbjuda för alla lärare inom grundskolan och gymnasiet. Den ska avse legitimerade lärare och under utbildningen erhålls 80 procent av ordinarie lön.

ÖKA Lärarnas befogenheter

Vi måste stärka tilliten till professionen i skolan. Läraren är skolans viktigaste resurs. Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i undervisningen. Skollagen måste förtydligas så att det tydligt framgår att lärarna bestämmer över undervisningen.

lärarassistenter och förbättrat IT-stöd

Lärarnas arbetsmiljö och situation på skolorna måste förbättras. I dag upplever många lärare att allt annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex administration, föräldrakontakter och rastvaktning. IT-infrastrukturen på skolorna måste byggas ut och en ny yrkeskategori införas, lärarassistenter, som ska kunna ta över vissa av lärarnas arbetsuppgifter.