Vår politik

  • Kulturen borde få större plats i samhället.
  • Vi vill öka kulturbudgeten.
  • Uppmuntra lusten till bildning. Det gör oss alla bättre på att ta ansvar för oss själva, våra närmaste och samhället.
  • Öka läslusten och läskunnigheten och främja kvalitetslitteratur.
  • Även gymnasiet ska ha ”Skapande skola”: en satsning där barn och ungdomar möter professionella kulturskapare.
  • Vi vill inrätta ett nationellt kunskapscentrum för musik- och kulturskolan.
  • Fri entré på statliga museer.
  • Öka jämställdheten inom svensk filmindustri.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Vikten av bildning

För oss är det grundläggande att alla kan ta makten över sitt eget liv. Bildning är en viktig del i detta. Det räcker inte med att veta var informationen finns, vi måste också ha en egen ryggrad av kunskap som gör att vi kan orientera oss i en värld av påståenden. Bra skönlitteratur kan lära oss mer om oss själva och andra. En suggestiv film kan tvinga oss till moraliska ställningstaganden. God konst kan få oss att se nya perspektiv.

Kultur i skolan

Sverige ska vara ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar. Läsandet ska vara högt prioriterat i skolans alla stadier. Genom att läsa och skriva utvecklar eleven sitt språk och tänkande. Utbildade bibliotekarier ska ansvara för skolbiblioteken. Alla ska i skolan få läsa svenska och internationella skönlitterära klassiker.

Kulturarv för alla

Vi vill profilera kulturarvet och göra en bred digitaliseringssatsning genom att ge nationella institutioner uppdrag att lista och marknadsföra sina viktigaste verk. Vi vill att Stockholm ska kunna erbjuda en konstscen i världsklass och vill därför bygga ett nytt hus för scenkonst. Sponsring ska bli lättare och donationer till kulturella ändamål ska vara avdragsgilla.

Film

Filmpolitiken utformades på 1960-talet, men sedan dess har mycket hänt. Det behövs en ny filmpolitik, och vi vill att den ska utformas i en bred utredning. Sverige har stora chanser att bli ett centrum för filmskapande med avancerad teknik. Det är viktigt att film blir tillgänglig för många i hela landet. Vi var till exempel för den digitaliseringssatsning som gjordes 2011-2014. Jämställdheten mellan kvinnor och män inom svensk film måste bli bättre och stödet till svenska filmskaparare måste fördelas jämnare mellan män och kvinnor.

Ökat internationellt engagemang

Sverige ska öka sitt engagemang i det internationella samarbetet kring kultur. Fler fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet. Fristadssystemet ska öppnas också för andra konstnärer.