Vår politik

  • Elsystemet ska vara 100 procent fossilfritt
  • Sverige ska nå det långsiktiga målet om en fossilfri fordonsflotta
  • Satsa på centrala järnvägsförbindelser för smartare transporter
  • Sverige ska driva på för att klimatavtalet från Paris efterlevs.
  • Ett stärkt EU-system avseende handel med utsläppsrätter.
  • En koldioxidskatt på EU-nivå
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Den globala uppvärmningen måste bromsas

Klimatförändringarna är vårt största miljöhot och då måste vi öka samarbetet mellan länder framförallt inom EU. Vi vill stärka arbetet med att nå klimatmålen som världens ledare enades om i Paris. Inom EU ska Sverige driva på för tuffa regler som bidrar till effektivare energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Vi vill införa en koldioxidskatt på EU-nivå. Sverige ska vara klimatneutralt genom att uppnå nettonollutsläpp senast 2045, vilket innebär en utsläppsminskning med 85% jämfört 1990.

Utsläpp av växthusgaser ska vara dyrt

För att minska utsläppen av växthusgaser måste vi minska användningen av fossila bränslen (olja, kol, naturgas). EU:s klimat- och energipolitik måste bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt. Till 2050 ska utsläppen inom EU minska med 80 procent. Teknikneutrala ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt på EU-nivå och utsläppshandel är viktiga verktyg. Annullering av utsläppsrätter kan användas för att stärka prissignalerna.

Mer fossilfri energi för ett bättre klimat

Vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart måste utvecklas och målet ska vara ett 100 procent fossilfritt elsystem. Transportsektorn måste minska sina utsläpp och målet är en fossilfri fordonsflotta. Ny teknik och utveckling är ofta lösningen på många klimatutmaningar. Det behövs också effektivare energianvändning. Samtidigt är det bra med ökad användning av klimatsmart el inom t.ex. transportsektorn och industrin.

Behåll jobben i Sverige

Sverige behöver både kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara energislag för att vi ska kunna ha låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt en god ekonomisk tillväxt. Vi vill ställa om samhället i klimatvänlig riktning samtidigt som jobben i den elintensiva industrin finns kvar i Sverige. Om kärnkraften avvecklas finns det risk att produktionen i stället flyttar utomlands, och där ger upphov till större utsläpp av växthusgaser.