Vår politik

  • Alla ska få behålla minst hälften av en löneökning.
  • På sikt vill vi genomföra en större skattereform, för att anpassa svenska skatter till den globala konkurrensen
  • Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.
  • Sverige ska fortsätta att ha starka offentliga finanser, vilket ger en buffert i orostider och gör att vi kan värna och satsa på välfärden
  • En human asylpolitik måste kombineras med en väl fungerande integrationspolitik med fokus på jobb
  • En öppnare arbetsmarknad med lägre trösklar till jobb och modernare arbetsrätt för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.
  • Avskaffa vårdnadsbidraget som bidrar till att utestänga utrikes födda kvinnor från arbetsmarknaden
  • Fortsatta satsningar på validering och kompletterande utbildningar
  • Ökad individualisering av SFI-undervisningen samt underlätta en kombination av studier och praktik/arbete.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Marknadsekonomi och fri handel

Det finns många partier som tror att jobb och tillväxt kommer av att politiker planerar och styr. Det tror inte vi. Vi tror att du som är entreprenör själv hittar de bästa möjligheterna för ditt företag att bli större och att du som är kund själv ska få handla det du vill om det så är från ett land på andra sidan jorden. Genom mer frihet för företag att växa och mer fri handel växer rikedomen i hela Sverige och i hela världen.

Det ska löna sig att studera och ta ansvar

Sverige har bland världen högsta inkomstskatter. Det vill vi ändra. Vi vill särskilt ta ned de allra högsta skatterna så att ingen av oss betalar mer än varannan krona i skatt. Du ska alltid behålla hälften av en löneökning. Genom att sänka de högsta skatterna gör vi det mer lönsamt att utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar, samtidigt som vi gör det möjligt för företag att till Sverige locka de bästa utländska talangerna.

Företag ska ha råd att anställa och växa

Utan företag som vill anställa och investera får vi ingen tillväxt i Sverige. Därför vill sänka de skatter som gör att företag ibland väljer att inte bygga ut och ta risker. Vi vill också se till att företag har råd att anställa de av oss som behöver extra hjälp för att komma in på arbetsmarknaden, genom att exempelvis ha lägre kostnader för att anställa unga och de som nyss kommit till vårt land.

Moderna regler för både arbetstagare och arbetsgivare

Om man ökar risken för arbetsgivare att anställa kommer de att anställa färre. I Sverige har vi genom lagstiftning ändrat arbetsmarknaden så att en arbetsgivare som behöver säga upp personal inte alltid kan behålla de mest kompetenta. Det vill vi ändra på genom att kompetens ska gå före anställningstid i turordningsreglerna.

Ett öppet Sverige med fler i arbete

Till Sverige ska man kunna komma både om man söker jobb eller söker skydd. Vi står upp för en öppen och human migrationspolitisk som värnar asylrätten. Samtidigt förstår vi att vi här i Sverige behöver ställa om vår arbetsmarknad så att fler som kommer hit snabbare kan komma i arbete. Vi ska både ge möjligheter och förvänta oss att alla som förmår ska bidra till vårt samhällsbygge.