Vår politik

  • Utveckla IT-infrastrukturen. Staten ska fortsätta medfinansiera bredbandsutbyggnad utanför städer och i glesbygd.
  • IT ska ha en naturlig roll i skolundervisningen.
  • Det behövs en ny upphovsrättslag för bättre balans mellan upphovsrättshavarens intressen och allmänintresset.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bredband till alla

Människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. Sverige ska vara en föregångare vad gäller IT-infrastruktur.  Vi har idag en stark position inom IT-området, men många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande inte bredband. Det är särskilt viktigt är att möjliggöra en bättre IT-kapacitet för människor utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden, ska staten vid kunna medfinansiera utbyggnaden.

en it-politik för fortsätta satsningar

Satsningarna måste fortsätta för bättre IT-kapacitet både i städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader utanför städerna och i glesbygd ska staten vid behov fortsätta medfinansiera utbyggnaden.

Modernisera upphovsrätten

Ny teknik ställer nya krav på upphovsrätten. Vi tycker att det behövs en ny och modern upphovsrättslag med bättre balans mellan upphovsrättshavarens intressen och allmänintresset.

Ladda hem som PDF