Vår politik

  • Öka skyddet för dem som lever med hot. Inför perment skyddad identitet till offer för hedersrelaterat våld
  • Högre straff för hedersrelaterade brott – inför ”lex Fadime”
  • Alla kommuner ska ha beredskap att hjälpa den som hotas av hedersrelaterat våld eller förtryck
  • Täpp till de sista luckorna i förbudet mot barnäktenskap
  • Permanenta det statliga arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
  • Stöd förortens feminister och dra in bidrag till organisationer som motarbetar demokratiska principer och jämställdhet
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Hedersvåld ska aldrig ursäktas

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi tänker inte blunda för det hedersvåld som drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar. Våldet får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel. Mänskliga rättigheter är universella, okränkbara och gäller alla.

Samma rätt till skydd, var du än bor

Människor som utsätts för hedersrelaterat förtryck finns i hela Sverige. Därför behöver alla kommuner kunna ge hjälp till den som drabbas. Det kan handla om att skolpersonalen fångar upp signaler om att något inte står rätt till, eller om att socialtjänsten sätter in hjälp till den som är hotad.

Ingen får tvingas till äktenskap

Barn- och tvångsäktenskap är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Vi har ändrat lagen så att barn inte kan få dispens att gifta sig, och möjligheten att erkänna utländska barn- och tvångsäktenskap har begränsats. Men det finns fortfarande luckor i lagen som behöver täppas till. Till exempel måste det vara straffbart att planera för att tvinga en ung tjej att gifta sig under en utlandsresa, även om äktenskapet inte blir verklighet.