Vår politik

  • Vi vill att EU ska erkänna den samkönade familjen och stärka diskrimineringsskyddet för HBTQ-personer.
  • Öka HBTQ-kompetensen i skola, vård, äldreomsorg och annan offentlig verksamhet.
  • Vi vill stärka Sveriges internationella arbete för att stötta HBTQ-rörelsen i länder där rättigheter kränks.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Världen behöver mer kärlek – inte mindre

För oss är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi har kommit en bit när det gäller lagstiftning, men när hatbrotten mot HBTQ-personer fortfarande är många är det tydligt att vi måste fortsätta kämpa för ett öppet liberalt samhälle. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi har också drivit på för att tvånget för transsexuella att sterilisera sig före könskorrigering har slopats.

Mycket kvar att göra

Det finns mycket kvar att arbeta för när det gäller HBTQ-frågor. HBTQ-kompetensen ska stärkas i skola, vård, äldreomsorg och andra offentliga verksamheter. Alla har rätt till samma respektfulla bemötande.

Stärkt skydd mot diskriminering och hatbrott

Fördomar, osynliggörande och hatbrott är ett stort problem. Vi vill stärka lagen så att även transpersoner får skydd av förbuden mot hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Vi vill också att EU:s diskrimineringslagar stärks, och att förbudet mot diskriminering inkluderar både homo- och bisexuella och transpersoner.