Vår politik

  • Det ska vara höga krav för att komma in i gymnasieskolan och ta examen. Ansträngning ska uppmuntras med meritpoäng.
  • Yrkeseleverna ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, men det ska vara en möjlighet för alla.
  • Lärlingsutbildning ska vara ett alternativ för den som vill lära sig ett yrke.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fler elever ska klara gymnasiet, utan sänkta krav

Den som saknar gymnasieexamen har mycket svårare att få jobb. Arbetsgivare tycker att elever som gått en yrkesutbildning har haft för dåliga yrkeskunskaper. Samtidigt har lärare på högskolan har påpekat att studenternas förkunskaper blir allt sämre.

Höjda intagningskrav till gymnasieskolan

Kraven för att bli behörig till gymnasieskolan har höjts, för att det ska bli tydligare vad eleven bör kunna för att klara av studierna. På de högskoleförberedande programmen har kraven på de teoretiska kurserna höjts, och också vad som krävs för att börja studera på högskolan.

Meritpoäng för svårare kurser

För att belöna de elever som väljer svårare kurser inom språk och matematik, har s.k. meritpoäng införts vid antagningen till högskolan. Det har fungerat bra. Andelen elever som har läst högsta kursen i engelska t ex har nästan tredubblats.

Yrkesprogrammen ger efterfrågad kunskap

Yrkesprogrammen ska ge kunskaper och erfarenheter som arbetsgivarna faktiskt vill ha. Att läsa de kurser som krävs för att bli behörig till högskolan är inte en skyldighet, men en möjlighet – antingen under eller efter gymnasieskolan. Det betyder mer tid för fördjupning inom yrkesämnena.

Ingen ska tvingas läsa in högskolebehörighet

Många yrkesprogram ger bra förutsättningar att få ett jobb direkt efter gymnasieskolan. Förutom rätten att läsa nödvändiga teoretiska kurser för att få högskolebehörighet som redan finns vill vi införa en generell rätt att läsa in både grundläggande och särskild behörighet till högskolan på Komvux. Yrkeselever kan välja att göra sin utbildning som lärling, istället för i skolans lokaler.