Vår politik

  • Vi vill sänka skatten på arbete, bland annat genom grön skatteväxling.
  • Vi vill använda miljöskatter för att få ner utsläppen och begränsa miljöskadliga verksamheter.
  • Vi utgår från principen att förorenaren ska betala
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Förorenaren ska betala

Grön skatteväxling innebär att vi använder ekonomiska styrmedel, som miljöskatter och miljöavgifter, för att begränsa miljöskadliga verksamheter. Principen om att förorenaren ska betala ska gälla så mycket som möjligt. Men syftet med miljöskatter är inte bara att ge intäkter till statskassan, utan att se till att miljöskadliga verksamheter minskar.

grön skatteväxling – lägre skatt på arbete och högre miljöskatter

Skatter på arbete drar in över tio gånger mer än miljö- energi- och klimatskatterna gör till statskassan. Även om miljöskatterna skulle höjas kraftigt kan de alltså bara finansiera mindre sänkningar av skatten på arbete.