Vår politik

  • Öppna Sverige för nya idéer och människor som kan och vill bidra till vår utveckling.
  • Sverige ska vara en av världens främsta kunskapsnationer.
  • Öka solidariteten med fattiga länder, förbättra biståndet och riv västvärldens tullmurar.
  • Vi vill ha ett globalt handelsavtal och ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Mer samarbete leder till en öppnare värld

Globalisering har förändrat världen. Fler och fler länder blir demokratiska. Fler och fler länder river sina tullmurar och avskaffar handelshinder. Våra kontakter med andra länder och världsdelar fördjupas. Vi välkomnar detta och säger ja till det europeiska samarbetet. Vi fortsätter att arbeta för en öppnare värld med demokrati och mänskliga rättigheter.

Globalisering skapar nya utmaningar

Globaliseringen innebär framsteg och förändringar i en allt snabbare takt. Samtidigt blir konkurrensen hårdare och kraven höjs. Den ökade handeln mellan länder har skapat välstånd som inneburit stora lyft för många. Men den har också lett till nya utmaningar.

Globalisering är avgörande för välfärden

Sveriges välstånd byggs genom global handel. Ökad efterfrågan stärker vårt välstånd och svenska företags växtkraft. Globaliseringen ökar förändringstrycket i hela ekonomin. Förmågan till dynamik och kreativitet blir allt mer avgörande för att skapa välstånd och finansiera vår gemensamma välfärd.

Globalisering påverkar hela landet

Globaliseringen skapar också regionala möjligheter och utmaningar inom Sverige. Förutsättningarna för företagande, innovationer och tillväxt ska stärkas i hela landet. Det viktigaste är att förbättra företagsklimatet och infrastrukturen, och se till att den offentliga servicen fungerar bra.

Vi ska konkurrera med kunskap, inte billiga priser

I Sverige ska kunskap värderas högt. Vi ska inte konkurrera med billiga priser utan med bättre kunskap och mer innovativa företag. Därför måste vi också satsa mer på vetenskap och göra så att utbildning lönar sig bättre.

Ladda hem som PDF