Vår politik 

  • Stärk försvaret
  • På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
  • Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Ytterligare förbättra den militära närvaron på Gotland
  • Vi säger nej till den ryska gasledningen Nord Stream II. Kustbevakningen och Marinen ska inte flytta från Slite och Europas beroende av rysk gas ska inte öka ytterligare
  • Aktivera värnplikten
  • Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar
  • Stärk stödet till veteranerna
  • Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. En motståndare ska kunna bekämpas innan han stiger i land
  • Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisationen
  • Totalförsvarets chefsnämnd ska på nytt tillsättas för ökad samordning
  • Förbandsreserven om ytterligare fyra bataljoner ska bemannas och krigsförbandsövas under perioden fram till 2020

 

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Oroande utveckling i vårt närområde

Vi lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att rusta upp sin krigsmakt. I kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer, de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt, och repressionen mot det civila samhället innebär detta en klar riskfaktor.

Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Av Säpo beskrivs Ryssland som det största underrättelsehotet mot Sverige och spionaget har ökat i samband med Ukrainakrisen.

Ja till Nato och ökat försvar på Gotland

Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om. Liberalerna vill driva på för ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återuppsättande av fungerande civil- och totalförsvar. För Liberalerna är det givet att försvarsförmågan måste öka för att möta en ny och mer bister verklighet. På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP.

Den nationella dimensionen ska prioriteras – försvaret av Sverige måste vara Försvarsmaktens huvuduppgift. Vi vill öka den militära närvaron på Gotland. Vi tycker också att Sverige snarast ska ansöka om medlemskap i Nato.