Vår politik

  • Vi vill att det ska vara lättare att bilda nya företag som kan växa.
  • Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.
  • Vi vill förenkla och förtydliga företagens informationslämning enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen.
  • Lagförslag från EU-kommissionen ska konsekvensbedömas när det gäller företag, särskilt de mindre.
  • Alla ska få behålla minst hälften av en lönehöjning.
  • Vi vill ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bra företagsvillkor förutsättning för fler jobb

Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning för fler jobb. Vi vill fortsätta att ta bort krångliga regler, införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och ett särskilt avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Vi vill också sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna. Fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) ska ersättas med schablonregler.

Minska krånglet, fler regelförenklingar

Företagande ska vara enkelt. Arbetet med regelförenklingar måste öka så att fler vill starta och driva företag. Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.

Arbete och utbildning ska löna sig

Vi vill att färre ska betala statlig skatt och att ingen ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt. En miljon människor som arbetar har idag ingen arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte okej. Arbetslöshetsförsäkringen ska gälla alla som arbetar.

Slopa företagens sjuklöneansvar

Vi vill slopa företagens sjuklöneansvar, samtidigt som arbetsgivarnas stimuleras att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och bidra till rehabilitering av anställda. I första hand ska den andra sjuklöneveckan avskaffas.