Vår politik

  • Höj jämställdhetsbonusen för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
  • Ta bort regler som inte uppmuntrar till att börja jobba efter att man fått barn.
  • Se över föräldraförsäkringen i grunden.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Familjepolitik som gynnar jämställdhet och jobb

Barnfamiljer kan se ut på många olika sätt, och alla föräldrar ska ha möjlighet att kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad föräldraförsäkring som ökar jämställdheten och uppmuntrar till arbete.

Ja till tredje pappamånad

Vi var det parti som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, den så kallade pappamånaden. Vi har också varit med och drivit igenom den andra och den tredje öronmärkta månaden. Det bidrar till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Uppmuntra nyanlända kvinnors jobb och studier

Ett annat exempel på regler som skapar inlåsningar är den möjlighet för föräldrar till barn som invandrat till Sverige att få full föräldrapenning som fanns tidigare. Då fick man lika många föräldradagar för stora barn som just kommit till Sverige som för nyfödda. Vi drev på för att ändra regeln och på så vis uppmuntra kvinnors deltagande i arbetsförberedande insatser och studier i svenska.