Vår politik

  • Vi vill öka stödet till familjer med problem.
  • Förbättra situationen för ekonomiskt utsatta familjer.
  • FN:s barnkonvention ska införlivas i svensk lag.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Familjepolitik som ökar jämställdheten

Familjer kan se ut på många olika sätt och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället. Det är därför vi har medverkat till att införa en tredje pappamånad.

Ekonomiskt utsatta familjer

Även om antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige har halverats sedan 1990-talet har många föräldrar svårt att få ekonomin att gå ihop. Den viktigaste orsaken till att vissa barnfamiljer är fattiga är att föräldrarna är arbetslösa, därför är det viktigt med en politik mot arbetslöshet och utanförskap.

Jobbpolitik minskar barnfattigdomen

Jobbpolitiken och omläggningen av integrationspolitiken som Alliansregeringen gjorde var helt avgörande för att minska barnfattigdomen. Vi vill fortsätta att bidra till att fler föräldrar arbetar och snabbt kan komma tillbaka efter sjukdom och arbetslöshet till egen försörjning.

Lättare för ensamstående föräldrar

Vi vill göra det lättare för ensamstående föräldrar att försörja sig, till exempel med barnomsorg på obekväma arbetstider, utbildningsstöd och ökade möjlighet för flyttbidrag. Vi höjde flerbarnstillägget i barnbidraget och bostadsbidraget för barnfamiljer.

Snabb hjälp till familjer med problem

Föräldrar ska kunna få stöd utan att registreras eller råka ut för myndighetsutövning i socialtjänsten. Vid vårdnadstvister ska barn ha rätt till ett eget ombud. Föräldrar som slår och som bryter mot besöksförbud ska få fotboja och besöksförbud ska kunna gälla i en hel kommun.