Vår politik

  • Vi vill att ensamkommande barn och unga ska få ett bra och tryggt mottagande.
  • Vi vill att ensamkommande snabbt ska få information om svenska lagar och om jämställdhet.
  • Vi tycker att barns asylskäl och barnets bästa alltid ska väga tungt i asylprocessen.
  • Vi anser att medicinska åldersbedömningar bör göras.
  • Vi anser att de som nekas asyl ska få stöd att återvända hem.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Liberalerna värnar om de ensamkommande barnen

Att fly till ett främmande land är aldrig lätt, och särskilt svårt är det för de barn som flyr utan sina föräldrar eller andra anhöriga. Samhället har ett särskilt ansvar för dessa barn. Det handlar om en bra skola som ger framtidsmöjligheter och hjälp att komma ut i arbetslivet, men också information om svenska lagar och om jämställdhet mellan killar och tjejer.

Åldersbedömningar

Barn ska behandlas som barn och ska få det stöd och hjälp de behöver. Den som är vuxen ska däremot inte behandlas som barn. Vi tycker att det är rimligt med medicinska åldersbedömningar och anser att dessa tillsammans med andra relevanta bedömningar ska vägas samman till en helhet.

Fler ensamkommande barn och unga i stödboenden

Det går att ge många ensamkommande barn och unga ett lika bra mottagande utan att det kostar lika mycket som i dag. Vi vill att fler ensamkommande bor i så kallade stödboenden i stället för dyra HVB-hem. Vi tror också att fler unga vuxna, inklusive ensamkommande, som i dag bor i HVB-hem, stödboende eller familjehem faktiskt kan bo själva.

Gode man

Idag får alla ensamkommande barn en god man som framförallt ska ansvara för att ha ordning på barnets ekonomiska intressen. Vi vill se över dagens system eftersom det har stora brister.

De som inte får asyl måste få stöd att återvända hem

Alla ensamkommande barn och unga som söker asyl här får inte stanna i Sverige. Det är viktigt att Sverige tillsammans med EU ställer krav på ursprungsländerna att ta emot dem som inte får stanna. Vi tycker till exempel att det är rimligt att se över hur det svenska biståndet till den afghanska staten kan användas för att förbättra för unga som återvänder dit.