Vår politik

  • Det ska löna sig att arbeta.
  • Alla ska få behålla minst hälften av en löneökning.
  • På sikt vill vi genomföra en större skattereform för att anpassa svenska skatter till den globala konkurrensen.
  • Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass.
  • Stark ekonomi gör att vi kan satsa på välfärden.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fri ekonomi

Marknadsekonomin är det ekonomiska system som går att förena med demokrati, personlig frihet och ett hållbart samhälle. När människor är fria att skapa och arbeta, får de möjlighet att uppfylla sina egna drömmar samtidigt som samhället drar nytta av nya idéer och goda resultat.

Det ska löna sig att arbeta, starta företag, utbilda sig och ta ansvar. Det ska löna sig att ta risker, vara entreprenör och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt.

Sverige ska vara ett land med väl fungerande ekonomi och gemensamt finansierad välfärd. Ett land där jämlikhet inte innebär att alla ska ha det likadant, utan att alla kan förbättra sina livschanser. Sverige ska vara ett land där den sociala välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på likvärdiga villkor.

Tillvarata innovationskraft

Liberalerna vill att Sverige ska vara ett framgångsrikt kunskapsland, med forskning i världsklass och en skola med fokus på kunskap. Politiken ska tillvarata innovationskraften som finns i den svenska ekonomin och rusta Sverige för framtiden i en allt mer globaliserad värld.

Utbildning och ansvar ska löna sig

Vi vill fortsätta arbeta för bättre villkor för företagen och att det ska löna sig att utbilda sig. Det blir ingen långsiktig tillväxt utan bra förutsättningar för företag. Skatterna måste förändras så att de stimulerar studier och arbete.