Vår politik

  • Vi vill inte tillåta aktiv dödshjälp.
  • Alla ska ha rätt att skriftligen uttrycka hur de vill att vården och omsorgen ska vara när döden närmar sig.
  • Den enskilde ska ha rätt att avbryta behandling om han eller hon vill det.
  • Alla ska ha rätt till kvalificerad och smärtlindrande vård i livets slutskede.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Liberalerna är emot aktiv dödshjälp

Varje patient ska ha rätt till bra vård i livets slutskede. Alla döende måste också garanteras tillgång till kvalificerad palliativ, smärtlindrande vård. Däremot säger vi nej till aktiv dödshjälp.

Ökad hänsyn till din vilja vid livets slut

Det ska tas större hänsyn till den varje människas önskemål om vård och omsorg vid livets slut. Den enskilde ska också ha rätt att skriftligen uttrycka sin vilja om vård och omsorg när slutet närmar sig. Det skapar trygghet och gör det enklare för anhöriga och personal att ta ställning till vilka insatser som är de bästa.

Avbruten behandling

Patienter som vill avbryta sin behandling har rätt till det. Förutsättningen är att hen förstår den information som läkarna ger och konsekvensen av sitt beslut. Vården ska även vara skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling.