Vår politik

  • Vi vill att samhället och arbetsgivare arbetar aktivt så att all diskriminering motverkas.
  • Vi vill ha en heltäckande lag mot diskriminering i hela EU.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Diskriminering kan aldrig accepteras

Diskriminering hindrar människor från att komma till sin rätt och bli bemötta som unika individer. Diskriminering kan aldrig accepteras, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden.

Liberalerna driver på

Under vår ledning förbättrade Alliansregeringen diskrimineringslagstiftningen. Skyddet mot åldersdiskriminering breddades och bristande tillgänglighet började räknas som diskriminering. På vårt förslag har också ersättningsnivåerna höjts vid diskriminering. Det ska kosta att diskriminera.

Aktivt arbete behövs

Skolor och arbetsgivare har ett stort ansvar. Vi har varit med om att återinföra krav på årliga lönekartläggningar för att motverka ojämställda löner. Vi har också tagit fram förslag om aktiva åtgärder mot all slags diskriminering. Dessa förslag har nu blivit verklighet.