Vår politik

  • Cykling är en självklar del av vår trafikpolitik. Vi vill ha fler sammanhängande stråk för enklare cykeltrafik.
  • Vi vill att det ska vara lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.
  • Gör det säkrare att cykla. Som cyklist är du ofta utsatt för osäkra miljöer, det vill vi ändra på.
  • Vi vill införa ett nationellt cykelkansli som stöttar kommuner vid byggnation och utveckling av cykelinfrastruktur.
  • Gör cykeln till ett eget transportslag.
  • Låt skatteintäkter från tränslegskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fler och fler cyklar

Cyklingen ökar snabbt. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i trafiken.

Bättre sammanhållna cykelvägar

Ett problem för många cyklister är att det inte finns någon sammanhållen planering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen försämras när man kommer till en kommungräns. Därför vill vi satsa på fler sammanhängande stråk för att göra det lättare att cykla längre sträckor.

Cykel i kollektivtrafiken

Vi vill också göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Liberalerna som är pådrivande. Kombinationen kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

Trafiksäkerhet för cyklister

Trafiksäkerheten är en viktig cykelfråga. Alliansen lyfte fram detta I den nationella transportplanen för 2014–2025 och gav Trafikverket ansvar att bevaka cyklisternas säkerhet. Detta behöver uppmärksammas vid om- eller nybyggnader, men också när det gäller underhåll och vid snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Ladda hem som PDF