Vår politik

  • Alla ska ha tillgång till bredband i hemmet, i dagsläget måste glesbygden prioriteras.
  • Alla hushåll och företag ska ha bra möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster via bredband.
  • Digitaliseringen måste bejakas och fler digitala verktyg introduceras i både offentlig och privat sektor.
  • Staten ska förenkla för bredbandsmarknaden men inte ansvara för själva utbyggnaden.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bra kapacitet i både stad och glesbygd

Bredband är grunläggande infrastruktur i dagens moderna samhälle. Internet och digitaliseringen möjliggör för företagande och deltagande i samhället, oavsettt vart du befinner dig. I dag har Sverige en stark position inom IT-området, men vi måste ständigt utvecklas. Många som bor i lands- och glesbygd har fortfarande sämre tillgång till bredband än de som or i städerna. Vi jobbar för bättre IT-kapacitet både i städer och i glesbygd. Staten ska om det behövs kunna vara med och finansiera kostnaden för bredbandsutbyggnad utanför städerna och i glesbygd.